Languages
Project

Oosterweelverbinding Antwerpen – ROCO

Antwerpen

Projectomschrijving

Lantis, als Opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van het deelproject Rechteroever perceel 3B gegund aan de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet, of afgekort TM ROCO.

De TM ROCO is samengesteld uit de Belgische bouwbedrijven BESIX, CORDEEL, DEME, DENYS, FRANKI CONSTRUCT, JAN DE NUL, VAN LAERE en WILLEMEN INFRA. Het deelproject Rechteroever vormt, via de Oosterweelknoop, de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. Daarmee voorziet de Oosterweelverbinding in het laatste ontbrekende deel van de Antwerpse ring.

De R1 wordt daarbij volledig verdiept en gedeeltelijk overkapt aangelegd, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt en het stedenbouwkundig landschap een grondige gedaanteverwisseling ondergaat om over te gaan in een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving. Om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren is het nodig om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Het deelproject Rechteroever heeft een in Vlaanderen nooit geziene omvang en complexiteit, en ROCO is dan ook bijzonder fier dit project binnen te halen in een context waarin civiele bouwgroepen dergelijke projecten nodig hebben voor hun relance en als opstap voor de verdere uitbouw van hun deskundigheid die ook de export zou moeten ten goede komen.

ROCO is ervan overtuigd op technisch vlak de nodige speciale technieken in huis te hebben die nodig zijn voor dit grootschalig project, dat een paradepaardje is voor de civiele sector. Op contractueel vlak is door klant Lantis, in samenspraak met TM ROCO, gekozen voor een operationele contractvorm gebaseerd op openheid, samenwerking en vertrouwen tussen Lantis en TM ROCO.

Lees hier meer over het project Oosterweelverbinding


Onze aanpak

Infranea ondersteunt ROCO sinds het begin van het tenderproces. De focus gaat daarbij uit naar BIM-proces management, BIM-coördinatie, het Parametrisch modelleren van civiele constructies, grondwerken en wegenis. Infranea ondersteunt ROCO met het onderhouden van de objectenbibliotheek, de scripts voor parametrisch modelleren en de inrichting van het common data environment.

De medewerkers van Infranea zijn actief binnen het centraal georganiseerde kwaliteitsmanagement, de deelprojecten en omgevingsmanagement. Dankzij de door Infranea gestandaardiseerde digitale werkmethoden beschikken TM ROCO en LANTIS over kwalitatief hoogwaardige modellen voor planproductie, hoeveelheidsbepaling en bouwprocessimulatie. Daarmee levert Infranea een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio Antwerpen.

 

Doorlooptijd

Start: 2021

Eind: 2030

Opdrachtgever

LANTIS

Partners

Besix, Cordeel, Deme, Denys, Franki Construct, Jan de Nul, Van Laere, Willem en Infra

Budget

Eu 2.350 mio (ex BTW)

Projectcoördinator

Maarten Van Den Berg

Vanuit de werkgroep BIM hebben we met ROCO en LANTIS gemeenschappelijk methoden ontwikkeld voor het modelleren, coördineren en managen van project informatie. Vanuit ROCO hebben we al vroeg ingezet op de ontwikkeling van scripts voor het geautomatiseerd inplanten van constructieve elementen. Onze modelleurs kunnen een tunnelmodel in enkele dagen updaten wat voorheen drie weken werk was. Dankzij deze aanpak kan ROCO verschillende varianten onderzoeken binnen het value engineering proces.

Maarten van den Berg

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier