Languages

Infranea ondersteunt Yunex Traffic voor Stockholm Bypass

De Zweedse vervoersadministratie Trafikverket, heeft in 2018 Yunex Traffic een contract van 800 miljoen SEK (75 miljoen euro) gegund voor de levering van communicatie-, controle- en monitoringtechnologieën voor E4 Stockholm Bypass. De nieuwe rondweg verbindt de zuidelijke en noordelijke delen van de omliggende gemeenten in Stockholm om de druk op de belangrijkste verkeersaders te verlichten en zo de vertragingen voor de reizigers aanzienlijk te verminderen. De zuidelijke tunnel wordt één van de grootste wegtunnels ter wereld.

Infranea ondersteunt TEC bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil toekomstbestendig beheer en onderhoud van het integrale wegtunnelsysteem garanderen en is daarom het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam gestart. Binnen dit programma worden drie tunnels en de verkeerscentrale aangepakt. De gemeente heeft Tunnel Engineering Consultants (TEC, een permanent samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos) opdracht gegeven hen hier de komende jaren in te ondersteunen. TEC heeft Infranea als partner betrokken voor ondersteuning op vlak van BIM, 3D ontwerp en de ontwikkeling van Digitale Tunnel Tweelingen.

Mooder Maas

Oude Maasarm: Om de Oude Maasarm weer te laten meestromen, zal een aantal dijken worden weggehaald en worden hoge plekken extra uitgediept of afgegraven en wordt ook de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat in Wanssum opgeheven. Hoogwatergeulen: Voor het realiseren van hoogwatergeulen wordt Ooijen 1,8 miljoen m3 grond afgegraven (op een van oppervlak zo’n 120 voetbalvelden wordt gemiddeld tussen de 1 en 3 m afgegraven). In Wanssum wordt op een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen de 0 en 2 m afgegraven.

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier