Languages

Projectomschrijving

Oude Maasarm:
Om de Oude Maasarm weer te laten meestromen, zal een aantal dijken worden weggehaald en worden hoge plekken extra uitgediept of afgegraven en wordt ook de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat in Wanssum opgeheven.

Hoogwatergeulen:
Voor het realiseren van hoogwatergeulen wordt Ooijen 1,8 miljoen m3 grond afgegraven (op een van oppervlak zo’n 120 voetbalvelden wordt gemiddeld tussen de 1 en 3 m afgegraven). In Wanssum wordt op een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen de 0 en 2 m afgegraven.


Onze aanpak

Ter afronding van het project is er vanuit Infranea ondersteuning geboden bij het uitwerken van de As—Built tekeningen. De hoofdmoot van de werkzaamheden bestonden uit het verwerken van de inmetingen voor de Hoogwatergeul Ooijen, Hoogwatergeul Wanssum en Dijkring Broekhuizenvorst tot een 3D-model. Vervolgens is het 3D-model weergegeven in lengteprofielen en een overzichtstekening.
Daarnaast zijn de landschappelijk inrichtingselementen en de groen-blauw structuur in afzonderlijke AB tekeningen weergeven. Tot slot is er ondersteuning geboden ter afronding van de laatste randzaken op het gebied van tekenwerk.

Onze expertises

Doorlooptijd

Start: November 2017

Eind: Maart 2021

Opdrachtgever

Combinatie Mooder Maas (Dura Vermeer – Ploegam)

Budget

Eu 31.012,50

Projectcoördinator

Michel Dekker

Het was gaaf om vanuit Infranea aan te sluiten in de laatste fase van dit grootschalige gebiedsontwikkelingsproject. Het verkregen vertrouwen om een bijdrage te leveren aan het uitwerken van de As-Built tekeningen in 3D-modellen heeft geleid tot een mooi resultaat.

Bert Gasseling, BIM Engineer

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier