Languages
Tag

3D-ontwerp

De Entree van Amsterdam

Het stationsgebied aan de centrumkant van Amsterdam Centraal wordt vernieuwd. Het hele gebied tussen de Schreierstoren en de Droogbak wordt overzichtelijker en aantrekkelijker. De vernieuwing is een verbetering voor alle Amsterdammers en bezoekers die hier lopen, fietsen en het openbaar vervoer nemen. Max Bögl voert dit project uit in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zij bouwen een ondergrondse fietsenstalling voor 7.000 fietsers, vernieuwen tramsporen en haltes, vervangen kabels en leidingen en leggen nieuwe bestrating. De uitvoering is begin 2018 gestart en duurt totaal zo’n vijf jaar.

Fehmarnbeltverbinding

De bouw van ’s-werelds langste afgezonken tunnel is begonnen.  De 18 km lange gecombineerde weg- en spoortunnel tussen Duitsland en Denemarken wordt 9 meter hoog en 43 meter breed en zal de handel en het toerisme in Noord-Europa bevorderen. Aan Deense zijde wordt een fabriek gebouwd voor de 200 meter lange prefab betonnen tunnelelementen, die worden afgezonken om de vaste verbinding te vormen tussen de regio Lolland Falster in Denemarken en de Duitse deelstaat Schleeswijk- Holstein.

Mooder Maas

Oude Maasarm: Om de Oude Maasarm weer te laten meestromen, zal een aantal dijken worden weggehaald en worden hoge plekken extra uitgediept of afgegraven en wordt ook de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat in Wanssum opgeheven. Hoogwatergeulen: Voor het realiseren van hoogwatergeulen wordt Ooijen 1,8 miljoen m3 grond afgegraven (op een van oppervlak zo’n 120 voetbalvelden wordt gemiddeld tussen de 1 en 3 m afgegraven). In Wanssum wordt op een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen de 0 en 2 m afgegraven.

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier