Languages

information engineers for infrastructural projects

Een heldere focus op information engineering.

Via Information Engineering wil Infranea – de infrastructuur divisie van VK architects+engineers – inspelen op de vraag van de klant om de informatie van grote, complexe infrastructurele werken in kaart te brengen en te beheren. Het resultaat: een grote meerwaarde voor de klant op het vlak van traceability, efficiëntie, levensduur en faalkosten voor de volledige levenscyclus van de infrastructuur. “Voor onze klanten creëren en managen wij de informatieprocessen voor infrastructurele werken, van begin tot einde”, aldus Bruno De Saegher, algemeen directeur van Infranea.

Met meer dan 70 jaar ervaring in healthcare, industry, buildings & infrastructure haalde VK architects+engineers in 2019 een stevige portie digitale expertise in huis met de overname van Infranea, de leidende speler in digitaliseringsprocessen voor de infrasector. In een snel veranderende wereld zijn data en informatie steeds belangrijker. Dat is niet anders in de infrasector. Tijdens de lange doorlooptijd van projecten treden veel wijzigingen op. Door middel van Information Engineering brengt Infranea deze wijzigingen in kaart, van het begin tot op het einde. Dat leidt naar een schat van informatie bij de oplevering van het project.

Traceability, reductie faalkosten, Robuustheid en efficiëntie

De totale uitvoering van een infraproject kan 15 jaar of zelfs langer duren. De traceability van de veranderingen is cruciaal. Bijkomend draagt information engineering bij tot het dalen van de faalkosten. Hierdoor word het ontwerpproces en de informatieverwerking korter en efficiënter. Kort samengevat: robuustheid, traceability, een beperking van de faalkosten, een verhoging van efficiëntie, zijn de vier voordelen van information engineering.

Infranea als full lifecycle partner

We geven onze klanten al in de tenderfase een voorsprong door de verbintenis aan te gaan om vóór, tijdens en na de bouwfase betrokken te zijn. Door het informatiebeheer van a tot z of per fase naar ons toe te trekken worden wij een full lifecycle partner voor de klant. De grote kennis van enerzijds infrastructurele werken en anderzijds digitalisering en processen is gebundeld. “We positioneren ons als Information Engineers voor complexe, grote infrastructurele projecten. Concreet betekent dit dat we onze klanten ondersteunen met het omzetten van projectdata naar informatie die bruikbaar is om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen, bijvoorbeeld op het vlak van onderhoud en/of renovatie. Naast ontwerpen en genereren van informatie focussen we ons ook op het managen ervan. En dat voor de volledige levenscyclus.”

Problemen op voorhand detecteren

Recent hielp Infranea het Vlaams Instituut voor Mobiliteit met het onderzoek naar omgevingsinvloeden op het gedrag van weggebruikers. Jaap de Boer: “Zo werd via simulaties het effect van de slagschaduw van windturbines op weggebruikers getest. Andere voorbeelden van Information Engineering zijn het tunnelproject A16 in Rotterdam of de draaibrug bij Sluiskil. Van beiden is een digitale tweeling gemaakt. Door Virtual Reality te combineren met de werkelijke besturingssoftware van de installatie, kon de klant virtuele testen uitvoeren, het project valideren met stakeholders en de digitale omgeving gebruiken voor opleidingen, trainingen en oefeningen.

Bijkomend draagt information engineering ook bij tot efficiënt asset management. Door digitale tweelingen te koppelen aan sensoren kunnen we verwachtingspatronen analyseren en simuleren.”
Dat Infranea volop de kaart van Information Engineering trekt, is niet geheel verrassend. Zoals eerder aangehaald is alle knowhow en ervaring aanwezig. “Doordat wij de verschillende competenties combineren– digitalisering, processen en infrastructuur –, vindt de klant bij ons nu eindelijk een oplossing.”

 

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier