Languages

Privacy

Infranea respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie zijn wij?

Infranea Holland BV

Bond park
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

+31 (0)88 811 66 00
contact_us@infranea.com

Wanneer verwerkt Infranea uw persoonsgegevens?

 • Als dit noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van overeenkomsten met u.
 • Als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven.
 • Als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Infranea (bijvoorbeeld voor direct marketing, verweer tegen aansprakelijkheidsvorderingen, het instellen van rechtsvorderingen) of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder wegen dan de belangen van Infranea.
 • Als dit een wettelijke verplichting is.

Voor welke doeleinden verwerken wij welke persoonsgegevens?

 • Voor het uitvoeren van onze diensten.
 • Voor marketingdoeleinden: om u te informeren over onze diensten, events, ed.
 • Voor het optimaliseren van de Infranea website.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Infranea-VK of die van een derde partij zoals:

 • AFAS
 • Microsoft

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Infranea verbindt er zich toe om alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen, en de kans op oneigenlijke toegang of verlies van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

Bewaringstermijn

Door jouw gegevens te delen, geef je toestemming om jouw gegevens maximaal een jaar lang in de database van Infranea te bewaren voor het geval er een passende vacature vrijkomt. En voor het vinden van passende profielen bij onze actieve vacatures

Is de bewaartermijn van 1 jaar verlopen dan kun je opnieuw benaderd worden voor het verlengen van je toestemming en het actualiseren van je persoonsgegevens. Geef je geen toestemming dan worden jouw gegevens vernietigd.

Uw persoonsgegevens en derden

Alle persoonsgegevens die uitgewisseld worden vallen onder de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming.

Infranea zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.

Verder worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben of wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren in overeenstemming met de geldende regelgevingen.

Deze Privacy Policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (ook toegestane) hyperlinks op onze website zou worden verwezen.

Uw rechten

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U mag ook de verwijdering ervan vragen, tenzij de verwerking en/of bewaring van uw persoonsgegevens nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie en voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Infranea.

Hiervoor kan u ons contacteren op contact_us@infranea.com. Wij verbinden ons ertoe om uw bericht binnen een redelijke termijn te behandelen.

Als u vindt dat wij geen gepast gevolg hebben gegeven aan uw klacht, kan u dit aanklagen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Infranea, dan kan u contact opnemen via contact_us@infranea.com.

Infranea behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. Op onze website kan u steeds de meest recente versie terugvinden.

Cookies

Onze website hanteert technologieën om het gebruiksgemak te verhogen en de website zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker, de zogenaamde cookies. Cookies worden gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Omdat uit cookies geen contactgegevens zoals adres, e-mail of telefoonnummer kunnen worden afgeleid, worden cookies niet gebruikt voor direct marketing via deze kanalen.

Door te klikken op ‘Verder naar website’ geeft u ons het vertrouwen en ervaart u onze website in de beste omstandigheden.

Cookies om onze website goed te laten functioneren

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het opslaan van uw voorkeuren, zoals taal
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

Cookies om onze website te optimaliseren

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

Met deze informatie worden statistieken gemaakt die ons inzicht geven het gebruik van onze webpagina. Daarmee kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u. De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen.

Dit gebeurt onder andere met behulp van de software van een derde partij.

Welke cookies gebruiken we?

Functionele cookies – beveiliging:

 • wordfence_verifiedHuman: checkt of een bezoeker een robot is, slaat geen gepersonaliseerde informatie op. Vervalt na 24u.
 • uwfvt_xxxxxxxxxx: algemene geografische informatie wordt bijgehouden om wordfence_verifiedHuman te ondersteunen. Vervalt nadat de bezoeker de site verlaat.

Functionele cookies – vertalingsmodule:

 • _icl_current_language: onthoudt de taalkeuze van de bezoeker. Vervalt na 30 dagen.
 • _icl_visitor_lang_js: redirect taal, gebaseerd op de browsertaal. Vervalt na 30 dagen.
 • wpml_browser_redirect_test: test of cookies toegelaten zijn door de browserinstellingen. Vervalt nadat de bezoeker de site verlaat.

Analytische cookies – Google Analytics:

 • _ga: identificeert unieke bezoekers. Vervalt na 24 maanden.

Browserinstellingen rond cookies

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat onze website niet correct functioneert als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor het aanpassen van de instellingen vind u hieronder een lijst met instructies per browser:

Vragen?

Als u vragen heeft over de cookie policy van Infranea, dan kan u contact via contact_us@infranea.com.

Infranea behoudt zich het recht voor om deze cookie policy te wijzigen. Op onze website kan u steeds de meest recente versie terugvinden.

 

 

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier