Languages
Project

Infranea ondersteunt TEC bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam

Amsterdam

Projectomschrijving

De gemeente Amsterdam wil toekomstbestendig beheer en onderhoud van het integrale wegtunnelsysteem garanderen en is daarom het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam gestart. Binnen dit programma worden drie tunnels en de verkeerscentrale aangepakt. De gemeente heeft Tunnel Engineering Consultants (TEC, een permanent samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos) opdracht gegeven hen hier de komende jaren in te ondersteunen. TEC heeft Infranea als partner betrokken voor ondersteuning op vlak van BIM, 3D ontwerp en de ontwikkeling van Digitale Tunnel Tweelingen.

Binnen het programma zal TEC i.s.m. Infranea de gemeente ondersteunen en adviseren bij:

  • de renovatie van de Piet Heintunnel
  • de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel
  • het verbeteren van de brandbestendigheid van de Michiel de Ruijtertunnel
  • het vernieuwen van de Verkeerscentrale Amsterdam.

De werkzaamheden betreffen verschillende disciplines zoals tunnelveiligheid, brandveiligheid, installaties en de systemen voor de bediening, besturing en de bewaking (3B). Deze worden uitgevoerd tijdens de ontwerp-, uitvoeringsfase en de inbedrijfstelling.  De totale opdracht loopt circa vier jaar. Dit draagt enerzijds bij aan de veiligheid en beschikbaarheid en anderzijds aan de uniforme toekomstgerichte tunnels en verkeerscentrale.

Meer informatie over het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam


Onze aanpak

 

De programmatische aanpak wordt gefundeerd op verregaande digitalisering. Uiteindelijk wordt men beoordeeld op de beheerbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van het tunnelsysteem. Dat betekent onder andere dat fouten zo vroeg mogelijk in het proces weggenomen moeten worden. Werken met een digitale tunneltweeling maakt de gesprekken daarover veel makkelijker. Je kunt met Virtual Reality omgeving laten zien waar je mee bezig bent. Zo kun je bijvoorbeeld laten zien hoe calamiteiten afgehandeld worden en controleren of het nieuwe ontwerp duidelijk genoeg is voor de weggebruiker. Dat helpt ook om het bevoegd gezag en hulpdiensten inzicht te geven.

Vanuit een integrale BIM aanpak, die we op dit project samen met TEC oppakken, werken we aan 3D modellen die enerzijds de ontwerp- en realisatiefase ondersteunen en anderzijds als input dienen om de Digitale Tunnel Tweeling te ontwikkelen. Deze Digitale Tunnel Tweeling zal dienst doen voor het virtueel testen van de systemen in de tunnel(s) waarbij fouten zo vroeg mogelijk boven tafel gebracht moeten worden zonder dat de fysieke tunnel daarbij nodig is. Ook voor het opleiden, trainen en oefenen de verkeersleiders (en mogelijk in de toekomst tunnelbeheerder en hulpdiensten) zal de Digitale Tunnel Tweeling een belangrijke rol spelen.

Hierbij sluiten we ook aan bij de projecten van Centrum Ondergrond Bouwen (COB), te weten Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen

 

Betrokkenheid Infranea

Als partner van TEC levert Infranea de toegevoegde waarden, echter niet gelimiteerd tot,  in de volgende onderdelen :

  • In goede harmonie met TEC de uitwerking van het BIM Execution Plan welke ten grondslag ligt aan alle BIM gerelateerde werkzaamheden binnen het programma;
  • Coördinatie scanwerkzaamheden derden van Piet Heintunnel en Michel de Ruijtertunnel;
  • 3D Modellering en BIM Coördinatie bestaande situatie Piet Heintunnel en Michel de Ruijtertunnel a.d.h.v. geleverde 3D scandata;
  • 3D (parametrisch) ontwerp en BIM Coördinatie renovatiewerkzaamheden Piet Heintunnel binnen de alliantie met de aannemerscombinatie;
  • Binnen het tunnelprogramma het leveren van de technische expertise voor het functionele en technische ontwerp van de Digitale Tunneltweeling;
  • Gedurende de verdere realisatie en implementatie van de Digitale Tunneltweeling is Infranea verantwoordelijk voor het Scrum proces en de verdere technisch inhoudelijk ontwikkel werkzaamheden;

Alle werkzaamheden volgen de ‘governance’ structuren zoals met TEC zijn overeengekomen en vullen alle partijen elkaar binnen het programma aan in functie van capaciteit en kennis.

Lees hier artikel GWW Magazine

Doorlooptijd

Start: 2020

Oplevering: 2024

Opdrachtgever

Tunnel Engineering Consultants

Projectcoördinator

Peter Schakel, Jeroen Groenewegen

De Digitale Tunneltweeling helpt niet alleen om de impact van ontwerpkeuzes eerder inzichtelijk te maken en af te stemmen, het helpt ook om aan externe stakeholders inzichtelijk te maken hoe de tunnel straks gaat werken.

Peter Schakel, BIM Manager en DTT Programma Manager

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier