Languages

TWIN16 – De digitale tweeling van A16 Rotterdam

Projectomschrijving

A16 Rotterdam: een 11 kilometer lange rijksweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Met grondwallen, een half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos, geluidschermen en geluiddempend asfalt wordt de energieneutrale A16 Rotterdam een van de best ingepaste rijkswegen van Nederland.

TWIN16

Infranea werkt in opdracht van De Groene Boog mee aan het maken van de zgn. TWIN16 – de digitale tweeling van het hele tracé inclusief de tunnel. Als basis van de TWIN16 is een Virtueel Reality (VR) omgeving gemaakt op basis van alle 3D ontwerp- en BIM-modellen. Deze VR omgeving werd up-to-date gehouden gedurende alle projectfases zodat men continu over de meest actuele kon beschikken.

Virtueel testen

TWIN16 is ingezet om gedurende de voorlopige ontwerpfase de EMVI-plannen te verifiëren en te testen èn vroegtijdig de gebruiksprocessen conform de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) te laten valideren door onder meer de operators en andere stakeholders. Vervolgens is in de detail ontwerpfase het virtuele gedrag in TWIN16 verder uitgewerkt en is er een koppeling gemaakt met de werkelijke software voor de operationele aansturing van de tunnel. Op basis hiervan is men gestart met het ‘virtueel testen’. In latere fases is deze koppeling gebruikt om alle systeemtesten uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in lagere faalkosten en hogere kwaliteit van de software.

Opleiden, Trainen en Oefenen

Later zal de TWIN16 dienst gaan doen als systeem voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de operators en andere stakeholders.

CCTV camera validatie

De omgeving is verder gebruikt om al instellingen te bepalen van installatie onderdelen zonder dat de fysieke omgeving (tunnel) hiervoor nodig is. Denk hierbij aan de posities en pre-set instellingen van alle CCTV camera’s in en nabij de tunnel. Infranea heeft voorzien in een dynamische en parametrische ontwerpoplossing tussen de 3D ontwerp- en BIM modellen enerzijds en TWIN16 anderzijds. Hierdoor zijn we in staat posities van CCTV camera’s consistent in alle ontwerptools vast te leggen en vroegtijdig binnen TWIN 16 zichtafstanden en -hoeken te verifiëren. Door dit te doen zijn we in staat gebleken een ‘first-time-right’ proces te introduceren op het project.

De TWIN16 is ook gebruikt als basis van de A16 Rijsimulatie game die in de Expo A16 Rotterdam, het interactieve belevingscentrum van dit project, te ervaren is. Zie voor meer Informatie: A16 Rijsimulatie game.

Zie ook onze projectcase van De Groene Boog.

Project video

Doorlooptijd

Start: 2017

Oplevering: 2024

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Partners

De Groene Boog A16 – een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis

Gallery

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier