Languages

Projectomschrijving

De Prinses Beatrixsluis is een sluizencomplex in de Nederlandse gemeente Nieuwegein en is de grootste, monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Ze vormt de scheepvaartverbinding tussen de rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.

In verband met het toegenomen verkeer op het Lekkanaal en de schaalvergroting in de binnenvaart heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 besloten een derde schutkolk aan te leggen aan oostzijde van de sluis. Deze is op 6 februari 2019 in gebruik genomen.

Het Lekkanaal is tegelijk verbreed om extra ligplaatsen te creëren. Met de aanleg van de extra kolk is een knelpunt in de vaarweg tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen weggenomen.

Sluissimulator

In opdracht van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk is een sluissimulator gerealiseerd voor de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis. De opdracht is in samenwerking met Agidens gerealiseerd. De simulator is te bedienen van een SCADA software omgeving en toont een Virtual Reality (VR) omgeving met daarin alle CCTV camera opstellingen rond de kolk. SCADA is een afkorting van Supervisory Control And Data Acquisition, en wordt gebruikt voor het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen van verschillende machines in grote complexe industriële systemen zoals in dit geval een sluis. Een SCADA-systeem bestaat uit een computer met daarop de SCADA-software. Deze software is gekoppeld aan de VR omgeving, waardoor de aannemerscombinatie vroegtijdig in staat was de werking van de sluis te simuleren voor enerzijds afstemming met de stakeholders (waarbij gebruikt gemaakt werd van een VR bril voor de beleving van bijvoorbeeld schippers en sluisbedienaar) en anderzijds het virtueel testen van de software alvorens deze echt in de werkelijk omgeving ingezet ging worden. Hierdoor werd een grote reductie op faalkosten gerealiseerd.

De VR omgeving is opgebouwd aan de hand van de werkelijke ontwerpdata uit onder meer Autodesk Civil3D en REVIT en verwerkt binnen het gameplatform UNITY.

Opleiden, Trainen en Oefenen

Nadat de software operationeel ingezet ging worden en goedgekeurd was, zijn alle sluisbedienaars virtueel opgeleid en getraind. De werkelijke operationele SCADA omgeving werd, gekoppeld aan het VR model, ingezet op de bediendesk ten behoeven van het Opleiden, Training en Oefenen (OTO)

Conditie Meet System

Na totstandkoming van de sluissimulator is deze omgeving ook gekoppeld aan het Conditie Meet Systeem (CMS) van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk. Binnen het CMS wordt onder meer via sensordata informatie verzameld rond de conditie van belangrijke elementen die de bedrijfsvoering van de sluis kunnen beïnvloeden. Deze metingen zijn bepalend voor de onderhoudsstaat van de installaties conform NEN 2767. Aan de hand van deze meetgegevens zijn we eveneens in staat gebleken de werking van de sluis te simuleren en daarmee grote toegevoegde waarde te bieden aan de Life Cycle.

Project video

Doorlooptijd

Start : Najaar 2015
Oplevering : Zomer 2019

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Partners

  • Sas van Vreeswijk
  • BESIX, Heijmans
  • Jan de Nul
  • Rebel
  • TDP

Gallery

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier