Languages

Projectomschrijving

Consortium de Groene Boog legt een nieuwe energie neutrale snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Al reeds tijdens de tenderfase is er veel aandacht besteed aan het integrale karakter van het project. Door het Bouw Informatie Management (BIM) proces een prominente rol te laten spelen en dit te borgen onder procesbeheersing en niet (alleen) onder ontwerp borg je de principes van BIM in de gehele lifecycle van het project. Het unieke concept van een Digital TWIN (TWIN16) bovenop BIM zorgt voor een extra stimulans om vroegtijdig alle stakeholders te betrekken bij het project en geeft meer dan alleen en visuele ondersteuning door ook virtueel testen van systemen en het principe van Oefenen Trainen en Opleiden (OTO) van stakeholders te faciliteren.

Dit unieke concept geeft een grote bijdrage aan risicobeheersing zowel aan de kant van Opdrachtnemer (ON) alsook Opdrachtgever (OG) en zorgt voor een verhoging van de faalreductie die bij een BIM-proces optreedt.

Concrete voorbeelden van de samenwerking tussen ON en OG zijn het organiseren van thematafel sessies, het delen van de actuele BIM-modellen, workshops in BIM, BIM-spreekuren als ook gezamenlijk met de veiligheidsregio Rotterdam door het TWIN16 model om het tunnelontwerp te toetsen in een vroegtijdig stadium.


Onze aanpak

Infranea is al vanaf de tender betrokken bij het project, destijds gericht op (weg)ontwerp en BIM. Door in de tender al na te denken over het ontwerpproces en het BIM-proces is veel tijd gewonnen na de gunning van het project aan het consortium De Groene Boog. De winst lag met name in het afspreken van ambities en doelstellingen en de rekening die gehouden werd met de werving van disciplines.

Na gunning van het project aan DGB is Infranea’s opdracht uitgebreid met het ontwerp- en het BIM-team, en levert het ook ondersteuning aan de disciplines TTI-DVM en maatvoering.

Doorlooptijd

Start: 2017

Oplevering: 2024

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Partners

Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI

Budget

1.000.000.000 eu

Projectcoördinator

Michel Dekker

Het is heel mooi om te zien hoe we het integrale BIM proces over elke fase hebben kunnen borgen, binnen zo'n grote organisatie bestaande uit tientallen disciplines.

Michel Dekker, BIM Manager

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier