Languages

Projectomschrijving

In Nederland is een grootschalig initiatief gelanceerd om overstromingen te voorkomen en zo de milieuomstandigheden te verbeteren op meer dan dertig plaatsen in het hele land. Ruimte voor de Waal is het meest complexe project binnen dit programma Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat wil met het project Ruimte voor de Waal de risico’s op overstroming verkleinen door de waterstand te verlagen.  Bij dit project werd een dijk 350 meter landinwaarts verlegd en werd een nevengeul uitgebaggerd, waardoor een nieuw eiland in de rivier ontstond. Zo kreeg de Waal zijn eigen eiland, met een uniek rivierpark in hartje Nijmegen dat voldoende ruimte biedt voor woningen, recreatie, cultuur, water en natuur. Het project omvat naast de verbreding en het park voor gemengd gebruik ook de aanleg van drie bruggen. De oplossing is ingrijpend, maar wel duurzaam.

Aangezien meerdere ondernemingen hun expertise bundelden voor dit project, was de Bouwcombinatie i-Lent (Dura Vermeer en Ploegam) vragende partij voor een proactieve – en voortdurende – coördinatie van het volledige team. Ze deden daarbij een beroep op de expertise van Infranea om Bouw Informatie Management (BIM) binnen het project in de volle breedte in te zetten.

Er werkten meer dan tien verschillende technische disciplines aan het project. Hun ontwerpen behelzen elk aspect: van de permanente aanpassingen aan de rivier en nieuwe bruggen tot de tijdelijke structuren die de werkzaamheden mogelijk maken. Het beheer van de overlappende tijdelijke en permanente aspecten bleek een van de zwaarste uitdagingen voor de coördinatie van het project te zijn, naast het werken in ene historische waardevolle omgeving die ook variabelen met zich mee namen. Zo is aan de Waal in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke slag uitgevochten. In de omgeving van het project werden dan ook nog altijd niet-gesprongen explosieven (NGE) teruggevonden. Binnen het BIM Coördinatie-proces werd er daarom ook specifiek afgestemd met een Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarbij logistieke analyses gedaan worden rond uitvoeringswerkzaamheden in gebieden die al dan niet onderzocht waren op NGE. Ondersteunend aan het integraal ontwerpen en afstemming van alle raakvlakken, werd BIM ook ingezet voor communicatie (intern en extern) en bewees het zich ten volle ten behoeve van het genereren van machinebesturingsbestanden voor GPS aangedreven grondverzetmaterieel inclusief een onderlaag met alle kabels en leidingen. Hierdoor kreeg cabinepersoneel tijdens de graafwerkzaamheden een geluidsignaal te horen als zij in de buurt werkzaam waren van een kabel of leiding, waarmee graafschade voorkomen werd.


Onze aanpak

In 2013 heeft Infranea een prestigieuze award in ontvangst mogen nemen, te weten de ‘Autodesk Excellence in Infrastructure Award’. De organisatoren Autodesk, een wereldleider in 3D-ontwerpsoftware, en CGArchitect, een online magazine voor ontwerpers, stelden een jury samen van internationale experts. Deze bedeelde Infranea de tweede prijs toe voor het vervullen van een voorbeeldrol in het gebruik van BIM. De organisatoren loofden de vooruitstrevende inrichting van de BIM-werkproces en de voorbeeldige toepassing van Autodesk-programmatuur.

Doorlooptijd

Start: Oktober 2012

Eind: Augustus 2016

Opdrachtgever

Bouwcombinatie i-Lent (Dura Vermeer en Ploegam)

Budget

Eu 358 miljoen

Projectcoördinator

Michel Dekker(BIM Coördinator) en Jaap de Boer(BIM Manager)

Vanaf de eerste dag betaalde de investering in BIM zich terug op het vlak van kwaliteit, planning en kosten.

Adriaan de Jong (Projectdirecteur Bouwconsortium i-Lent)

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier