Languages
Project

N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel

’s-Hertogenbosch

Projectomschrijving

Op de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel zorgde de toenemende verkeersdrukte steeds vaker voor verkeersproblemen. De veiligheid was in het geding, er waren vaak verkeersopstoppingen en sluipverkeer gaf overlast in de aanliggende dorpen.
De Provincie Noord-Brabant heeft de Bouwcombinatie ‘De Vaart’ (Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar) opdracht gegeven om de weg te verbreden (twee keer twee rijstroken). Naast dat de weg veiliger moet worden en de doorstroming moet verbeteren, is de wens zo snel mogelijk resultaat te behalen. De bouwwerkzaamheden mogen de verkeersveiligheid en doorstroming niet hinderen en er dient ook oog te zijn voor de natuur. Naast de verbreding is het ombouwen van 3 kruisingen naar ongelijkvloerse kruisingen en het realiseren van 1 nieuwe, tevens ongelijkvloerse, kruising van groot belang op de doorstroming. Ook zijn de toeritten naar de A2 en A50 aangepast, is de parallelweg naar de noordkant verplaatst en is er een fietspad gerealiseerd langs de Zuid Willemsvaart waardoor fietsers veilig van Veghel naar ’s-Hertogenbosch kunnen.


Onze aanpak

De uitdaging in dit project was dat de vele aanpassingen en tijdelijke wegen in bestaande infrastructuur wel moesten passen. Infranea heeft in opdracht van Advin daartoe de Bouwcombinatie ontzorgd door in een BIM (Bouw Informatie Model) het integrale ontwerp te bewaken en clashcontroles tussen de diverse disciplines uit te voeren. Naast deze werkzaamheden rond BIM regie en BIM coördinatie, heeft Infranea ook een belangrijke rol gehad bij de totstandkoming van het geometrisch wegontwerp in DO en UO fase alsook Systems Engineering.

Doorlooptijd

Start: 2015
Eind: 2017

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Partners

Bouwcombinatie De Vaart (Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar)

Budget

80 miljoen

Projectcoördinator

Michel Dekker

Op de N279 hebben we weer een stap kunnen maken, BIM ontwikkelingen op het gebied van 4D en de koppeling tussen SE en BIM

Michel Dekker (BIM Manager)

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier