Languages
Theemswegtrace

Theemswegtracé

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Het Theemswegtracé is circa 4 km lang. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

BIM-dienstenVR-simulatie

Noorderlijn

Het project Noorderlijn maakt het noorden van Antwerpen op verschillende wijzen bereikbaar met de tram en metro. Ook wordt het Operaplein omgetoverd tot een veilige plaats voor fietsers en voetgangers met bovengronds enkel nog een tramhalte en een parallelweg voor lokaal verkeer. Ondergronds komt er een grote parking, fietsenstalling en wordt het bestaande premetrostation vernieuwd en uitgebreid. Ook wordt de Rooseveltplaats heraangelegd om een betere veiligheid te garanderen.

3D-ontwerpVR-simulatie

Koningstunnel

De Koningstunnel is een complex kunstwerk naast het centraal station in Den Haag, met in- en uitvoegstroken en verschillen in het aantal rijstroken per verkeersbuis en tunneldeel. Deze tunnel bevat ook ruim veertig technische installaties, zoals verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, enz. In 2019 worden alle verouderde installaties vervangen en nieuwe toegevoegd om te voldoen aan nieuwe eisen op het vlak van tunnelveiligheid. Ook wordt het dienstgebouw gemoderniseerd en uitgebreid.

3D-ontwerpVR-simulatie

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier