Languages
Project

Theemswegtracé

Rotterdam (Nederland)

Projectomschrijving

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken. De onderbouw voor het Theemswegtracé (het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet) wordt gebouwd door aannemersconsortium SaVe. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018.


Onze aanpak

Infranea speelt een belangrijke rol in de bepaling van BIM-strategie en -processen om zo een effectieve samenwerking tussen alle stakeholders te bewerkstelligen en de toepassing van de BIM-systematiek te verbeteren. Onder meer het uitwerken van een heel gedetailleerd BIM-model in 4D voor simulaties van de uitvoeringsplanning speelt een cruciale rol voor de integrale projectoverleggen, maar ook als instructie van realisatie en input voor veiligheidssessies.

In deze uitdagende omgeving ziet zowel Havenbedrijf Rotterdam als aannemersconsortium SaVe de inzet van de BIM-systematiek als een noodzakelijk instrument voor een beheerste uitvoering en logistiek van het project.

 

De inzet van het BIM coordinatiemodel op het project Theemswegtrace brengt, gezien de complexiteit, een aanzienlijke meerwaarde op met name de aspecten veiligheid en communicatie. Dit is onder meer terug te vinden in de integrale beschouwingen ten aanzien van het profiel van vrije ruimte in relatie tot kabels & leidingen en onderdoorgangen. En daarnaast biedt het inzicht in de diverse wegfaseringen, de montage van brugdelen en het inrijden van de twee stalen bruggen op de definitieve locatie. Het is dan ook een nuttige tool om integraal, binnen en buiten de projectorganisatie, samen te kunnen werken.

Marc Becht – procesmanager TWT

Doorlooptijd

  • Start: 2016
  • Oplevering: 2021

Opdrachtgever

  • Havenbedrijf Rotterdam i.s.m. Prorail en Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Bouwcombinatie SaVe

Partners

  • Besix
  • Dura Vermeer
  • Mobilis TBI
  • Hollandia Infra
  • Eiffage – Iemants

Budget

162 miljoen euro

Projectcoördinator

Jaap de Boer

Als virtuele bouwpartner geven we letterlijk inzicht in alle relevante informatie van het project ondersteund door een bouwinformatiemodel. De evolutie hiervan loopt samen met de bereidheid om samen te werken en projectinformatie te delen. Het is gaaf om te zien dat het hele team, inclusief onze opdrachtgever, dit goed oppakt.

Jaap de boer

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier