Languages
Project

Scheldetunnel Oosterweelverbinding

Antwerp, Belgium

Projectomschrijving

LANTIS, als opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van de Scheldetunnel gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel, afgekort THV COTU. THV COTU is samengesteld uit de Belgische bouwgroepen BESIX, BAM Contractors, DEME en JAN DE NUL.

De Scheldetunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding en zorgt voor het sluiten van de Antwerpse Ring aan de noordkant. De tunnel heeft een totale lengte van 1.800 m en wordt gebouwd volgens de “afgezonken tunnel”-methode. Hierbij worden 8 tunnelelementen van elk ongeveer 60.000 ton gebouwd in de achterhaven van Zeebrugge en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept. Daar worden ze na elkaar in een vooraf gebaggerde zinksleuf in de Schelde afgezonken.

De eerste voorbereidende werken starten in het najaar van 2020. De bouwwerken voor de tunnel zelf vatten aan na de zomer van 2021. Meer informatie is beschikbaar op de projectwebsite.


Onze aanpak

Infranea is al vanaf de tender betrokken bij het project, gericht op 3D parametrisch ontwerp en BIM. Doordat tijdens de tenderfase nagedacht is over een parametrisch ontwerpproces en BIM zijn we er van overtuigd dat veel tijd gewonnen zal worden gedurende de realisatie.

Doorlooptijd

Start: najaar 2020
Oplevering: 2027

Opdrachtgever

Lantis

Partners

·  BESIX
·  BAM Contractors
·  DEME
· Jan de Nul

Budget

570 miljoen euro

Projectcoördinator

Maarten van den Berg

Infranea ondersteunde THV COTU vanaf de eerste offertefase door de dubbel gekromde tunnel volledig parametrisch te modelleren ten behoeve van planopmaak en hoeveelheidsbepaling. Bij de start van de tweede offertefase werd de configuratie van de vlucht- en fietskoker aangepast. Dankzij het parametrisch model kon Infranea zeer snel voorzien in een update van het ontwerp zodat het engineeringteam van THV COTU zich verder kon verdiepen in de opmaak van de winnende aanbieding.

Maarten van den Berg

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier