Languages
Project

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Noord-Brabant, Nederland

Projectomschrijving

In opdracht van Provincie Noord-Brabant realiseert de combinatie Mourik-BESIX (CMB) het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanvragen van vergunningen, gebiedsonderzoeken en het ontwerp, opgestart.

De Oostelijke Langstraat is het gebied aan weerszijden van de A59 tussen ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat aan een substantiële verbetering van de Oostelijke Langstraat. Het doel van deze brede gebiedsaanpak is drieledig:

  • Natuur: het realiseren van drie ecologische verbindingszones om een deel van het Natuurnetwerk Brabant te realiseren;
  • Water: Beschermingsmaatregelen om ’s-Hertogenbosch en omgeving verder te beschermen tegen hoogwater;
  • Verkeer: leefbaarheid van de omliggende dorpen vergroten door het verkeer via de juiste route op de plaats van bestemming te krijgen, zo min mogelijk via de kernen.

Meer informatie is beschikbaar op de projectwebsite.


Onze aanpak

Aan de hand van onze expertise zijn de ervaren ontwerpers van Infranea vanuit het referentie ontwerp belast met het opmaken van het voorlopig-, definitief- en uitvoerings(weg)ontwerp èn het oplossen en verwerken van raakvlakken uit de LEAN ontwerp overleggen. Vanuit de integrale aanpak wordt het wegontwerp afgestemd met waterhuishouding, geotechniek, geohydrologie en civiel. Verder beheersen we onze eigen projectaandeel op vlak van verificatie en validatie als onderdelen van de systems engineering methodiek.

Doorlooptijd

Start: april 2020
Oplevering: maart 2022

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Partners

• Mourik
• BESIX

Projectcoördinator

Michel Dekker

De uitdaging van een strakke planning in combinatie met het gaan voor een kwalitatief hoogwaardige oplossing is iets waar wij ons dagelijks met passie voor inzetten.

Michel Dekker

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier