Languages

Projectomschrijving

Rijkswaterstaat wilde de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost verbreden naar vier rijstroken per rijrichting. De werkzaamheden waren deel van de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA). Naar verwachting groeit Almere in de toekomst met 45.000 tot 60.000 woningen meer dan in de oorspronkelijke plannen uit de jaren 80 is aangegeven. Bovendien blijft het verkeer tussen de regio Amsterdam en het noorden van het land gestaag groeien. Capaciteitsuitbreiding voor het verkeer op de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost was daarom nodig. Het is de eerste energie-neutrale snelweg van Nederland geworden

In juli 2019, een jaar eerder dan gepland, is de nieuwe verbrede A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) opengesteld voor het verkeer. De verbrede A6 heeft vier rijstroken per rijrichting. Hierdoor is de doorstroming verbeterd en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook is in samenwerking met omgevingspartijen de leefbaarheid vergroot. Zo is de A6 ter hoogte van het Weerwatergebied zes meter verlaagd en zijn de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar gelegd zodat er ruimte is ontstaan voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere. Met de aanleg van een zonnepanelenveld in knooppunt Almere wordt energie opgewekt voor onder andere de led verlichting, matrixborden en de verkeerslichten. Ter hoogte van het Weerwater is de A6 verlaagd. Naast de A6 zijn hier grondwallen van zes meter hoog aangelegd. Daardoor lijkt het alsof de A6 op deze locatie verdiept ligt. De op- en afritten van Almere Haven zijn verder uit elkaar gelegd. Hierdoor is ruimte gemaakt voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

De wegverbreding A6 Almere is uitgevoerd door aannemerscombinatie Parkway6. Het consortium bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer Groep NV, Besix Group SA, RebelValley BV en John Laing Investments Limited.


Onze aanpak

Infranea is al vanaf de realisatie fase betrokken bij het project, m.n. gericht op 3D (weg)ontwerp, 3D ontwerp Faseringen, BIM en visualisaties. Gedurende de realisatiefase is goed nagedacht over het ontwerpproces en het BIM-proces waardoor veel tijd gewonnen is in de uitvoering daarvan. De winst lag met name in het afspreken van ambities en doelstellingen en de rekening die gehouden werd met de omgeving. Wij zorgden er samen met onze Opdrachtgever en partners voor dat de omwonenden zich bewust waren van wat er ging gebeuren, wat ze van ons konden verwachten en hoe het eindresultaat eruit zou komen te zien met BIM.


360° video

Doorlooptijd

Start: 2017

Eind: 2019

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Partners

Aannemerscombinatie Parkway6 (Dura Vermeer Groep NV, Besix Group SA, RebelValley BV en John Laing Investments Limited)

Budget

232 miljoen

Projectcoördinator

Michel Dekker (BIM Manager)

BIM heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de communicatie met alle stakeholders, maar er zeker ook toe bijgedragen dat de uitvoering vlotjes is verlopen waardoor de A6 een jaar eerder dan gepland reeds opengesteld kon worden voor verkeer.

Michel Dekker, BIM Manager

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier