Languages
Project

Nieuwe Sluis Terneuzen

Bergen op Zoom

Projectomschrijving

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Het is een cruciale schakel in de Seine-Schelde-verbinding. Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart. 

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. Dit is goed voor de werkgelegenheid.

In 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever.

De nieuwe sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. De sluis is naar verwachting geschikt voor grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

De aanleg van de sluis inclusief voorbereidingskosten en begeleiding en ook het infrastructureel beheer en onderhoud van de eerste twee jaar kost naar verwachting 934 miljoen euro (inclusief btw). Nederland betaalt, conform het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ruim 190 miljoen euro, inclusief een regionale bijdrage. Vlaanderen draagt de overige kosten. North Sea Port draagt bij in het Vlaamse aandeel van de kosten. Uit Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro bijgedragen.


Onze aanpak

Infranea is betrokken geweest tijdens de tenderfase bij het project, m.n. gericht op 3D ontwerp, BIM en Systems Engineering in opdracht van de aannemerscombinatie Sas ter Nessen (Besix, Jan de Nul en Heijmans) .

Integrale projectbeheersing (IPB)  is een middel voor het beheersen van de risico’s en het aantonen dat er gemaakt wordt, wat er is gevraagd. Vanuit de integrale verantwoordelijkheid is daarom het toepassen van Systems Engineering een must.  Ondersteunend aan de IPB processen is een informatie- en configuratiemanagementproces uitgewerkt, welke de grondslag legt voor het data- of informatiemodel van het informatiesysteem dat  geïmplementeerd zou worden na gunning ter ondersteuning van de  projectprocessen (denk aan Configuratie Management Database, Document Management, Relatics, etc.). Dit hele informatiesysteem was dusdanig van opzet dat we gingen werken vanuit het ‘single source of truth’ (SSOT) principe. 

Door het gecentraliseerde beheer van alle data en informatie ging het systeem ook het centrale punt van kwaliteitscontrole binnen het project vormen. Door middel van gebruiksvriendelijke goedkeuringsprocedures zouden producten zoals 3D disciplinemodellen en het BIM getoetst en vrijgegeven worden.

In het kader van project Nieuwe Sluis Terneuzen is ook een 4D BIM Model geleverd. Alvorens deze uit te werken is eerst een 4D BIM Execution Plan opgesteld om voor alle betrokkenen een helder beeld te scheppen van de IPB aanpak van het ontwerp en de uitvoering. De afspraken in dit 4D BIM Execution Plan boden een helder kader voor de effectieve samenwerking tussen alle betrokken disciplines, zowel voor het bouwen en toepassen van het BIM-model, als voor het uitwisselen en beheersen van alle bouwinformatie alsmede de integratie met de planning (4D).

Doorlooptijd

Start: 2016

Eind: 2017

Opdrachtgever

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Partners

Aannemerscombinatie Sas ter Nessen (Besix, Jan de Nul, Heijmans)

Budget

934 miljoen

Projectcoördinator

Jaap de Boer (BIM Manager)

De gekozen BIM strategie was risico-gestuurd. BIM als onderdeel van Integrale Projectbeheersing (IPB) heeft bijdragen aan de kwaliteit en de projectdoelstellingen. Het cyclische karakter garandeerde dat kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht zou zijn bij alle projectbetrokkenen. Een unieke aanpak.

Jaap de Boer (Operational Director Infranea)

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier