Languages
Project

N61 Hoek – Schoondijke

Schoondijke

Projectomschrijving

De N61 is een 27 kilometer lange Nederlandse weg die een belangrijke oost-westverbinding vormt door Zeeuws-Vlaanderen. De weg loopt van Terneuzen naar Schoondijke en leidt verkeer van en naar de Westerscheldetunnel. De N61 was in 2012 een van de onveiligste wegen van Nederland, en is daarom ingrijpend gerenoveerd. De weg was tot dusverre grotendeels enkelbaans, met deels aan beide zijden vrij liggende fietspaden.

De smalle, drukke N61 was al jaren algemeen bekend als gevaarlijk, en heeft een reputatie als dodenweg. Ook de verkeersdoorstroming liet te wensen over. Daarom werd in 2013 en 2014 een aanmerkelijke reconstructie van de N61 uitgevoerd. Van de Westerscheldetunnelweg tot Schoondijke werd de weg geheel opnieuw ingericht als 100 km/h regionale stroomweg met bijna geheel doorlopende parallelwegen aan beide kanten van de hoofdrijbaan. Van Hoek tot en met de aansluiting op de N676 naar Breskens zijn er nog maar zes verbindingen met de hoofdrijbaan — alle overige kruisingen worden afgehandeld via de parallelwegen. Het gaat hierbij om zes rotondes. Bij Hoek en IJzendijke zijn deze van het type turborotonde, en vijf van de zes rotondes hebben fietstunnels.

De hoofdrijbaan heeft over het gehele traject vangrails tussen de rijrichtingen. Tot Biervliet is de weg tevens naar 2×2 rijstroken verbreed, het resterende deel is 2×1-strooks. Daarbij is de weg bij Schoondijke met een nieuwe rondweg om het dorp heen gelegd. Voor de hulpdiensten is na Biervliet een uitwijkstrook, en bij de rotondes in Schoondijke en IJzendijke inhaalstroken. Bij natuurgebied De Braakman is ook nog een nieuwe brug gebouwd voor het snelle verkeer. De oude brug blijft in gebruik voor de parallelweg. Bij IJzendijke is een nieuwe verzorgingsplaats.


Onze aanpak

Infranea heeft gedurende de realisatie van het project de aannemer ondersteund op vlak van 3D ontwerp GWW, coördinatie geometrie met alle andere disciplines, site-engineering, systems engineering en ondersteuning bij de totstandkoming van het as-built dossier.

Doorlooptijd

Start: Juni 2012
Eind: Juli 2013

Opdrachtgever

Rasenberg Wegenbouw B.V.

Budget

Eu 302.460

Projectcoördinator

Jaap de Boer

Van een onvoldoende naar een dikke voldoende. Dat zeggen verkeersdeskundigen over de N61 in Zeeuws-Vlaanderen. In drie jaar tijd zijn een nieuwe hoofdrijbaan, parallelwegen, rotondes, fietstunnels, een viaduct en een nieuwe brug gebouwd. Geen gemakkelijk taak en wat zijn wij trots hier een bijdrage aan te hebben mogen leveren.

Jaap de Boer (Operational Director Infranea)

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier