Languages
Project

A11 Westkapelle – Zeebrugge

Antwerpen

Projectomschrijving

De A11 is een van de zes ‘missing links’ in het Vlaamse wegennet en enen van de grotere DBFM wegenisprojecten in Vlaanderen. De nieuwe autosnelweg zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het achterland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer wordt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de regio vergroot. De A11 is belangrijk voor een goede ontsluiting van de Oostkust. Het nieuwe tracé van de A11 voorziet in een nieuwe verbinding tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle, waarbij ook de haven van Zeebrugge ontsloten wordt. Gedurende de tender is gewerkt in 5 logische delen van het project:

Deel 1: Aansluitingscomplex Blauwe Toren – realiseert de aansluiting van de N371 Blankenbergsesteenweg op de N31 Expressweg en betreft de uitwisseling van een hoofdweg met het onderliggende wegennet.

Deel 2: Aansluitingscomplex N31 – een ongelijkvloers verkeerswisselaar voorzien voor de hoofd verkeerstromen van de A11 en N31. Dit complex bevat ook een grote landbrug en een beweegbare brug .

Deel 3: Aansluitingscomplex Oostelijke Havenrandweg – een nieuw op- en afrittencomplex , waarbij de uitwisseling van de verkeersstromen met het onderliggende wegennet en de ontsluiting van de zeehaven van Zeebrugge zal gebeuren door middel van een volwaardig Hollands Complex.

Deel 4: Tunneltraject – dit deel betreft met name een gedetailleerde uitwerking van het tunneltraject en onderliggende wegennet tussen het Tweelingenkanaal en knooppunt Westkapelle.

Deel 5: Aansluitingscomplex Westkapelle – dit deel reikt vanaf de kruising van het nieuwe A11 tracé met de Zwinnevaart en de aansluiting met de N49 Natiënlaan. Dit deelgebied beslaat uit de aanleg van een nieuw aansluitingscomplex Westkapelle tussen de verlegde N49 Natiënlaan en de A11 verbinding. Ook de gedeeltelijke her aanleg van de N49 Natiënlaan èn de N376 Dudzelestraat met inbegrip van een nieuwe dubbelstrooks rotonde ter plaatse van het oorspronkelijk verkeersgeregelde kruispunt vallen binnen dit deelgebied.

 


Onze aanpak

In het kader van de realisatie van de A11 is tijdens de tender het volledige voorontwerp van het te realiseren netwerk in hoog detail uitgewerkt. Bij de opbouw van het ontwerp is de filosofie van integraal ontwerpen vooropgesteld. Alle facetten van het ontwerp, maar ook de randvoorwaarden en dwangpunten van de bestaande omgeving zijn op een uniforme manier behandeld, wat een gedegen raakvlakbeheer mogelijk heeft gemaakt en zo conflicten eenduidig zijn gedetecteerde en gerapporteerd. Wat betreft het wegontwerp is deze filosofie praktisch gerealiseerd door de opmaak van een integraal 3D-model, waarbinnen de weg als een verzameling ‘strings’ of breeklijnen ontworpen werd, rekening houdende met alle geldende randvoorwaarden en dwangpunten die ook opgenomen worden in een 3D-omgevingsmodel. Als basis werd uitgegaan van het aangeleverde referentieontwerp. Dit ontwerp werd verder aangevuld en geoptimaliseerd gebaseerd op een integrale ruimtelijke visie gesteund door ervaring en kennis.

Infranea heeft een belangrijke rol gespeeld op vlak van het 3D geometrisch ontwerp van de infrastructuur, de coördinatie van deze geometrie en afstemming met andere disciplines, systems engineering en project visualisaties.

Doorlooptijd

Start: Oktober 2011
Eind: Maart 2012

Opdrachtgever

ViaXI (Combinatie BESIX, Heijmans, Stadsbader, Antwerpse
Bouwwerken en De Pret)

Budget

Eu 838.765

Projectcoördinator

Jaap de Boer

Binnen het tenderproject was het mogelijk om binnen de projectgrenzen het referentie wegontwerp verder te optimaliseren. Hier werd een extra beroep gedaan op de creativiteit van onze 3D Wegontwerpers, de kracht van Infranea om met innovatieve oplossingen te komen.

Jaap de Boer (Operational Director Infranea)

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier