Languages
Project

De Entree van Amsterdam

Amsterdam

Projectomschrijving

Het stationsgebied aan de centrumkant van Amsterdam Centraal wordt vernieuwd. Het hele gebied tussen de Schreierstoren en de Droogbak wordt overzichtelijker en aantrekkelijker. De vernieuwing is een verbetering voor alle Amsterdammers en bezoekers die hier lopen, fietsen en het openbaar vervoer nemen. Max Bögl voert dit project uit in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zij bouwen een ondergrondse fietsenstalling voor 7.000 fietsers, vernieuwen tramsporen en haltes, vervangen kabels en leidingen en leggen nieuwe bestrating. De uitvoering is begin 2018 gestart en duurt totaal zo’n vijf jaar.
Het project startte met het verdiepen van de weg onder het spoor aan de westkant van het station: de Westertoegang. In 2019 is de bouw van de ondergrondse fietsenstalling begonnen met het maken van de bouwkuip. Ook is de Middentoegangsbrug verbreed; over het nieuwe deel rijdt nu de tram. Zo is er in het midden van de brug meer ruimte voor voetgangers. In 2020 is de herinrichting van de Prins Hendrikkade tussen het Damrak en de Kamperbrug van start gegaan.
Het project bevindt zich midden in een super ‘verkeershub’ waar alle vormen van openbaar vervoer te vinden zijn; trein, tram, metro, bus, pontveer en de ov-reiziger. Dagelijks passeren er 300.000 reizigers het gebied aan de voorkant van het centraal station en er vertrekken zo’n 1.300 tramritten per dag. Met het project De Entree zorgen we in deze drukke omgeving voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Tijdens de bouw houden we ‘de winkel’ gewoon open.


Onze aanpak

Infranea is betrokken geweest tijdens de tenderfase bij het project, m.n. gericht op 3D ontwerp en BIM in opdracht van Count&Cooper. In het kader van project De Entree in Amsterdam is door Count&Cooper een 4D BIM model geleverd, omdat de uitdagende logistieke planning één van de grootste risico’s was.
Na gunning van het project heeft Infranea vervolgens in samenwerking met IV-Infra (verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie en het integrale ontwerp van het maaiveld, de ondergrondse fietsenstalling, kadeconstructies, bruggen en het tramontwerp) mee gewerkt aan de opmaak van het definitieve 3D ontwerp van de complexe infrastructuur binnen de 6 deelgebieden rondom Amsterdam Centraal, zowel van de wegen als ook de trambanen en optimalisaties in functie van de afwatering. Ook hebben we hierbij ondersteuning geleverd rondom BIM en multidisciplinaire clash controles.

Doorlooptijd

Start: 2016
Eind: 2017

Opdrachtgever

Max Bögle en Count&Cooper (in opdracht van de Gemeente Amsterdam)

Partners

IV-Infra

Budget

N/A

Projectcoördinator

Michel Dekker (Adviseur)

De complexiteit van de infrastructuur rondom Amsterdam centraal leende zich voor een gedegen aanpak in 3D. Alle voordelen vielen op zijn plaats als we kijken naar de optimalisaties, evalueren van alternatieven en het versterken van inzichten. Hier komt de ware kracht van Infranea goed tot zijn recht.

Michel Dekker (Adviseur)

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier