Languages

Human Factor analyses in Virtual Reality

Projectomschrijving

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) geeft vorm aan de mobiliteit van de toekomst door wetenschappelijk onderbouwde oplossingen aan te reiken voor de grote uitdagingen waarmee de maatschappij en de industrie geconfronteerd worden. IMOB is actief binnen de domeinen mobiliteit en verkeersveiligheid en focust daarbij op verplaatsingsgedrag. Ze doen dit door de interactie te bestuderen tussen gedrag, infrastructuur en technologie. Die interactie is complex, maar de inzichten die eruit voortkomen maken het mogelijk dat ze mobiliteitsstromen voorspellen en het verkeer veiliger maken. Met een multidisciplinair team (met expertise in verschillende domeinen) hebben ze inmiddels een jarenlange ervaring opgedaan met grootschalige onderzoeksprojecten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Door het uitvoeren van deze activiteiten zijn ze in staat een impact te realiseren op de samenleving, zowel maatschappelijk als economisch.

IMOB beschikt over hoogwaardige rijsimulatoren voor training en onderzoek doeleinden. Afhankelijk van het project type, kan verschillende randapparatuur worden geïntegreerd in simulatoren zoals eye-tracking, HMI displays en EEG. Aangepaste rijscenario’s en het verzamelen en analyseren van gegevens na de simulatie maken deel uit van de oplossingen en diensten.
Infranea heeft reeds veel samengewerkt met IMOB op tal van onderzoeksprojecten zoals o.m. het onderzoek naar de vernieuwing van knooppunten in de Sint-Truidersteenweg (N80) in Hasselt. Onlangs is er in samenwerking ook een onderzoek uitgevoerd met behulp van de simulator naar het effect van slagschaduw van windturbines op het rijgedrag.

Onze aanpak

Infranea is vanaf aanvang van het onderzoeksproject betrokken geweest. Vanuit een integrale aanpak hebben we gewerkt aan het 3D-model dat als input heeft gediend voor het Virtual Reality (VR) model. Dit VR model heeft in basis dienst gedaan ten behoeve van het onderzoek naar rijgedrag in de simulator. Het model is verder verrijkt met verschillende route scenario’s, mogelijkheid tot verplaatsen en aanpassen van de windturbine én tijd- en weersomstandigheden die van invloed zijn op het effect van de schaduw. Daarnaast is er via maatwerk tooling voorzien die IMOB in staat stelt gegevens te verzamelen en te analyseren zoals onder meer snelheid, acceleratie, deceleratie, gebruik van richtingaanwijzer, stuurgedrag, remgedrag en positie op de weg.

Project video

Doorlooptijd

2022

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Partners

IMOB

Projectcoördinator

Sybren Tancock

Gallery

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier