Languages

Bediening op afstand voor draaibrug Sluiskil

Projectomschrijving

De draaibruggen bij Sas van Gent en Sluiskil dateren van eind jaren ’60. De installaties waren aan het einde van hun levensduur, waardoor de kans op storingen toenam. Rijkswaterstaat heeft werkzaamheden laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone over de weg en over het water ook in de toekomst vlot en veilig bereikbaar blijft.

De werkzaamheden aan de bruggen bij Sas van Gent en Sluiskil zijn in juni 2022 afgerond. Rijkswaterstaat verving de elektrotechnische en besturingsinstallaties van de bruggen. In 2020 is men gestart met de werkzaamheden op de bruggen. Zo werd er ruim 70 km aan nieuwe kabels getrokken, werd alle verlichting vervangen door ruim 200 LED-lampen, werden er 36 vaste en 6 beweegbare camera’s geplaatst, 20 nieuwe afsluitbomen, 52 nieuwe lichtmasten, 4 grote informatieborden voor het scheepvaartverkeer en ongeveer 150 besturingskasten. In maart 2022 zijn de installaties van de draaibrug bij Sluiskil vernieuwd, in mei en juni volgde de brug bij Sas van Gent.

De bruggen zijn daarnaast gereed gemaakt voor bediening op afstand. Operators op de Nautische Centrale in Terneuzen bedienen nu de bruggen.

Virtueel voorbereiden

De brug Sluiskil is één van de belangrijkste verkeersknooppunten richtingen Gent en Parijs en werd 4 weken stilgelegd voor het weg- en railverkeer. Daarbij zou er heel weinig tijd overblijven om live te oefenen met deze brug.

Daarom is er een speciale simulatietool ontwikkeld waarmee de draaibrug op virtuele wijze geopend en gesloten kan worden. Op de schermen wordt een reallife versie getoond met alle mogelijke verkeersscenario’s ten aanzien van het weg-, vaar- en railverkeer. Met de tool werden ongeveer 3 scheepvaart operators (werkzaam in de Nautische Centrale Terneuzen_ opgeleid om deze brug op afstand te bedienen.

De ontwikkelde simulatietool was onderdeel van de verbouwing en begeleiding bij de totstandkoming van het 3B systeem (bediening, besturing en bewaking).

Onze aanpak

Infranea heeft als onderdeel van het project de digitale opleidingsomgeving (simulator) voor het bediening van de brug Sluiskil geleverd. Er is gestart met het 3D modelleren van alle objecten zoals lichtmasten, verkeersregelinstallaties, afsluitbomen, enz. en de omgeving zoals de infrastructuur, de brug en de begroeiing om deze vervolgens om te zetten naar een performante Virtual Reality model. Aan de hand van het bedienprotocol is daarna door ons ontwikkelteam het bedienplattegrond, de bedienprocessen (incl. interactieve bediening met de knoppen op het communicatiepaneel) en CCTV-camera’s aan de omgeving toegevoegd en zijn er diverse modules toegevoegd voor onder meer weersinvloeden en het interactief kunnen toevoegen van scheepvaart, voertuigen en treinen uit een bibliotheek.

Om de scope van de verschillende producten goed te kunnen borgen, alle stakeholders binnen het project in de verschillende fases en iteraties mee te kunnen nemen naar het uiteindelijke resultaat is gewerkt volgens de scrum methodiek. Door gezamenlijk en multifunctioneel samen te werken zijn we in staat geweest binnen het gestelde budget en de deadlines het product op te leveren.

Het was een fijn idee dat we middels technologie de stremmingsperiode hebben kunnen beperken.

Leobert van der Wielen, Technisch manager bij Rijkswaterstaat

Project video

Doorlooptijd

2022

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Partners

Equans

Projectcoördinator

Sybren Tancock

Gallery

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier