Languages
Stories

Dick Elsman vertelt over zijn werk als BIM Automation Engineer voor Oosterweelverbinding

Dick Elsman is BIM Automation Engineer bij Infranea. Hij legt uit wat zijn werk inhoudt voor de werf van de eeuw in België: de Antwerpse Oosterweelverbinding. We kijken mee in de dagelijkse praktijk van BIM Automation. We leren over de grote voordelen, maar ook over de uitdagingen. Hij vertelt over wat hem passioneert in zijn job. Tot slot geeft Dick enkele tips voor kandidaten die in zijn voetsporen willen treden.

 

Wat doet een BIM Automation Engineer?

Blijkt dat Dick vooral het leven van de ontwerpers gemakkelijker moet maken. Hij zorgt ervoor dat zij efficiënt en op een uniforme manier altijd dezelfde output kunnen genereren. Dick legt uit dat BIM Automation staat voor het automatiseren van handmatige ontwerptaken die meer dan één keer voorkomen. Als een Automation Engineer goed werk levert, dan betekent die automatisatie een enorme tijdwinst en kostenbesparing zowel voor, tijdens als na de bouw.

Dankzij BIM Automation kan de BIM engineer in 20% van de tijd 80% van het werk verrichten.

Dick Elsman, BIM Automation Engineer

 

Wat is het project Oosterweelverbinding?

De Oosterweelverbinding volmaakt de Antwerpse ring tussen Linkeroever en de bestaande R1 bij Merksem. Verder is het een project dat de leefbaarheid in de omliggende wijken moet verbeteren door een deel van de bestaande en nieuwe ring te overkappen. Het project is opgedeeld in verschillende deelprojecten waarbij Infranea ingezet wordt op de percelen Scheldetunnel Bouwdok en Rechteroever 3B. Infranea werkt voor dit project in onderaanneming van de Tijdelijke Maatschapij ROCO (“RechterOever COmpleet”), een samenwerkingsverband van de Belgische bouwgroepen Besix, BAM, DEME en Jan De Nul, Cordeel, Denys, Franki, Van Laere en Van Wellen. Dit deelproject werd eind vorig jaar door opdrachtgever Lantis na een tender toegewezen aan TM ROCO. Infranea werkt momenteel met een team van een twaalftal digital engineers op het project.

 

Lees hier meer over wat Infranea doet voor een ander deelproject van de Oosterweelverbinding: https://infranea.com/project/scheldetunnel-oosterweelverbinding

 

Voel je de impact van de coronamaatregelen op het project?

“De communicatie in de organisatie zelf is de grootste uitdaging”, vertelt Dick. In totaal gaan er ongeveer 120 personen aan de slag binnen de TM ROCO. Dat vergt uiteraard veel organisatie. “De coronapandemie bemoeilijkt die samenwerking enigszins. Normaal zouden we op kantoor overleggen en samen oplossingen zoeken. Daar gaat nu allemaal meer tijd over omdat we van thuis uit werken. Digitalisering helpt ons wel om op afstand verder te kunnen werken aan de voorbereiding van het project.”

 

Wat typeert een goede BIM Automation Engineer?

“Allereerst mag je niet bang zijn om onbekend terrein te verkennen”, weet Dick. “Bij de start van elk nieuw project ligt niets vast. We gaan dan aan de tekentafel uitdenken hoe alles procesmatig moet verlopen en we onderzoeken hoe we zoveel mogelijk taken kunnen automatiseren.” Dick legt uit dat slimme automatisatie of een intelligente tool op zich niet volstaan. Het moet ook toepasbaar zijn en effectief gebruikt worden! De vertaling naar de praktijk is volgens hem dan ook de grote uitdaging. Het is belangrijk om oplossingen zo eenvoudig mogelijk te houden. In de woorden van Dick: “met zo weinig mogelijk knoppen zoveel mogelijk realiseren”.

 

Als ik met een oplossing twee mensen twee weken werk kan besparen, dan ben ik die maand al terugverdiend.

Dick Elsman, BIM Automation Engineer

 

Hoe ga je concreet te werk?

Dick maakt scripts, parametrische 3D-objecten (“digitale legoblokjes”) en templates. Concreet is het dus modelleren van die “legoblokjes” en het maken van scripts om deze te plaatsen in een model. “Met de scripts kunnen we sneller modellen bouwen en output eruit genereren”, zegt Dick.

“Ik zie mezelf vooral als adviseur”, vult hij aan. “Alles start met de waarom-vraag. Je moet eerst begrijpen wat de behoefte of vraag is. Het komt er op aan om de logica uit iemands hoofd te halen en daar een nieuwe modellering voor te maken”, legt Dick uit. Ook de juiste betrokken partijen kiezen om mee samen te zitten, is een uitdaging binnen een grote organisatie. Dat is de procesanalyse die altijd voorafgaat aan het modelleren. “Daarnaast dient de wijze waarop we scripten en modelleren overeen te komen met de beoogde bouwmethode.”

Na de analysefase volgt dan de modellering via een ‘proof of concept’. “Ook dat is teamwerk om te zorgen dat we de nodige koppelingen maken tussen de verschillende disciplines. Een mooi voorbeeld daarvan is de 5D-database die we uitgedacht hebben, waarbij we de modellering koppelen aan de planning en uiteindelijk ook de kostenberekening.”

Dick maakt gebruik van SCRUM-technieken zoals korte meetings, sprints met korte deadlines en focus op concrete acties.

Kennis van tools is onvoldoende. BIM Automation is evenzeer een people business waarbij je mensen moet doen samenwerken.

Dick Elsman, BIM Automation Engineer

 

Wanneer ben je gestart voor Oosterweelverbinding?

Dick legt uit dat hij twee jaar geleden al van start ging in de tenderfase; dus lang voor concrete resultaten zichtbaar waren. “Een project van deze omvang kun je niet managen op 2D, want de complexiteit is te groot”, verklaart Dick. Het komt er dus op aan om al zo vroeg mogelijk te innoveren en de voordelen van BIM binnen de toekomstige projectorganisatie van meet af aan duidelijk te maken.

 

Wat vind je boeiend aan je werk als BIM Automation Engineer?

“Je kunt heel creatief zijn”, weet Dick. Hij vindt het boeiend om altijd een stap vooruit te kijken en overal vraagtekens bij te plaatsen. “Ik vergelijk het met schaken.” Die aanpak loont. Dick geeft een voorbeeld waarbij de ontwerpers een tunnel genereren in vier dagen, terwijl dat zonder BIM Automation een maand zou duren. Een ander voordeel ziet Dick in het feit dat zijn rol niet gebonden is aan één project, maar ondersteunend werkt voor het volledige BIM-team en uiteindelijk de volledige projectorganisatie.

Ook geeft hij aan dat zijn werk heel variërend is en hij binnen bepaalde grenzen zelf zijn werk kan inplannen. “Ik zit niet heel de dag voor een computerscherm, maar dikwijls sta ik voor flipcharts en sparren we in ons ‘uitvindershok’ (lacht)”.

Als BIM Automation Engineer kun je creatieve oplossen bedenken die ook effectief in de praktijk gebruikt worden. Dat geeft voldoening.

Dick Elsman, BIM Automation Engineer

 

Wat is de toekomst van BIM automation?

“Heel veel applicaties kunnen al heel veel”, volgens Dick, “waar het echt om draait, is dat de je al die informatie sneller en beter beschikbaar maakt.” Dat is nodig want de tijdsdruk neemt toe. De kwaliteit van de informatie, de logische verbanden en het model maken volgens hem het verschil. Hij geeft als voorbeeld een oplossing die hij mee heeft uitgewerkt om objecten te ondertekenen zonder de tekening zelf te maken, dus direct in het model. Dat zorgt voor stevige tijdswinst en traceerbare kwaliteit van output.

Datamanagement gaat nog meer een essentiële rol spelen bij bouwprojecten die almaar complexer en omvangrijker worden. Dick voorspelt dat BIM Automation een verplichte ISO-norm zal worden in grote bouwprojecten.

 

Wat raad je studenten aan die BIM Automation Engineer willen worden?

Volgens Dick hoef je het niet ver te zoeken: “blijf in de software waar je vertrouwd mee bent en bekijk hoe je zo slim mogelijk routines kunt maken”. “Maak kleine dingen makkelijker en begrijp hoe informatie van a naar b gaat.” Studenten hebben normaal gezien een licentie voor Autodesk software.

Vanuit zijn eigen ervaring raadt Dick ook nog aan om een studentenjob te vinden die aansluit bij wat je later wil gaan doen. “Ik heb ruim vijf jaar als assistent-adviseur gewerkt bij mijn vader in het bedrijf. Daar moest ik dashboards maken voor klanten, waarin je letterlijk verschillende databronnen gebruikt om de gebruiker kwalitatieve stuurinformatie te geven. Dit vereiste steeds omdenken, communiceren met de klant en creatief op zoek naar oplossingen voor de eindgebruiker. Die kennis pas ik nu toe in mijn dagelijks werk. Zomerbaantjes of stages bij aannemers of studiebureaus tot slot, zijn belangrijk om te begrijpen wat ontwerp precies inhoudt. “Je bent dan beter in staat je in de schoenen van iemand anders te verplaatsen”, weet Dick.

Ik ben al sinds mijn jeugd actief bij de scouting. Daar heb ik geleerd om creatief oplossingen te bedenken, te communiceren en verantwoordelijkheid te nemen. Geen betere leerschool om jezelf te verplaatsen in de ander als begeleider van een groep kinderen.

Dick Elsman, BIM Automation Engineer

 

Heb jij passie voor Digital Engineering? Bezoek onze Jobs pagina en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega!

Tien voordelen van BIM Automation Engineering:

  • Elimineren van repetitieve en tijdrovende ontwerp-, modelleer- en tekentaken.
  • Verhoogde productiviteit en stroomlijning projectmijlpalen met programmeersoftware zoals Python en .Net en ontwerpsoftware van Autodesk en Bentley.
  • Verbeterde projectresultaten met hogere nauwkeurigheid en kwaliteit.
  • Optimalisatie van kosten en tijd dankzij automatisatie.
  • Minder menselijke fouten veroorzaakt door handmatige modellering.
  • Saaie taken automatiseren zodat de engineers zich kunnen focussen op de echte uitdagingen.
  • Ondersteunen van een uniforme en kwalitatieve interdisciplinaire en multidisciplinaire informatie-uitwisseling.
  • Beter koppelen van technische aspecten aan bedrijfsprocessen.
  • Verbetering in kwaliteitswaarborging van het gehele project door verbeteren garantie in uniformiteit van modellen, informatie en output.
  • Samenwerking om BIM-processen te automatiseren om geoptimaliseerde ontwerp- en bouwbeheerprocessen te bereiken met details over fasering, planning, kostenberekening en detaillering van de volledige projecten.

23/03/2021

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier