Languages

Passie voor Information Engineering

Van computerondersteund naar computergestuurd ontwerpen.

De engineers van Infranea maken al jaren gebruik van geavanceerde software om ontwerpgegevens te digitaliseren. Dat biedt enorme mogelijkheden op het vlak van infrastructure, Digital Engineering & Services en Processes & Contracts. Maar ‘information engineering’ gaat nog veel verder…

Wat is information engineering volgens Infranea?

Information engineering is de kunst om ontwerpdata te modeleren, integreren en optimaliseren dankzij digitale competenties. Het is de evolutie van computerondersteund naar computergestuurd ontwerpen van infrastructuur. Een information engineer is daarom naast ingenieur ook programmeur. De ontwerp-logica wordt op expliciete wijze gecodeerd in workflows en algoritmes. Het voordeel is dat het ontwerpproces traceerbaar en herhaalbaar wordt, waardoor de kwaliteit en productiviteit sterk verhogen.

Welke methode gebruikt Infranea om information engineering om te zetten in de praktijk?

 

 

Parametric Design – Generative Design

‘Parametric Design’ en ‘Generative Design’ zijn twee voorbeelden van Computational Design. Bij de eerste methode worden alle uitgangspunten, ontwerpregels-, -variabelen en -beslissingen vertaald in een script of algoritme. Bij het tweede bootst een zelflerend wiskundig algoritme de natuur na om alle mogelijke ontwerpoplossingen te onderzoeken in functie van doelen, randvoorwaarden en selectiecriteria.

Concurrent Engineering

‘Concurrent Engineering’ is een methode waarbij de verschillende deelprocessen maximaal parallel, in plaats van serieel, verlopen. Dankzij deze constante interactie en afstemming komt men veel sneller en efficiënter tot optimale oplossingen.

Integrated BIM

‘Integrated BIM’ zorgt voor een koppeling van niet-geometrische meta-informatie, zoals eisen en eigenschappen, aan de objecten in het BIM-model. Dit is een essentiële voorwaarde om te beschikken over een geïntegreerd informatiemodel.

Digital Twins

‘Digital Twins’ zijn digitale replica’s van het ontworpen of gebouwde project waarbij het BIM-model vertaald wordt naar een VR-model. Deze virtuele modellen zijn ideaal voor het uitvoeren van allerhande simulaties, validaties en opleidingen. Door koppeling van sensoring data (IoT) bekomt men een levend model voor beheer en onderhoud.

Machine learning

‘Machine learning’ is een AI-methode voor het ontdekken van patronen in Big Data, door middel van een zelflerend en voorspellend wiskundig model. Deze algoritmes tonen trends en correlaties die de mens niet kan vaststellen.

Model based engineering

‘Model based engineering’ focust op het maken en exploiteren van data-gebaseerde modellen als het primaire middel van informatie-uitwisseling tussen ingenieurs, in plaats van document-gebaseerde gegevensuitwisseling.

Wat zijn de voordelen van information engineering voor klanten?

1. Meer kwaliteit

Dankzij information engineering kunnen veel meer ontwerpvarianten en -optimalisaties doorgerekend worden, waardoor het ontwerp per definitie beter voldoet aan de eisen van de klant en de wensen van de eindgebruiker.

2. Meer productiviteit

Dankzij information engineering en de principes van Systems Engineering kunnen we veel sneller veel meer ontwerpen. Eén information engineer kan het werk van twee tot drie klassieke engineers vervangen. Dit is niet alleen een kostenbesparing, in een tijd waar ingenieurs een schaars goed zijn, maar het is ook efficiëntie verhogend. Immers, de noodzaak aan afstemming neemt kwadratisch af met het aantal betrokken ontwerpers. Die efficiëntiewinst geeft ook meer tijd om bij, of liefst voor de opstart van een project, eerst heel goed ons huiswerk te maken inzake strategie, randvoorwaarden, criteria, samenwerking,… Dus als we eerst bepaalde kosten naar voor trekken in de voorbereiding, zijn de baten voor de opdrachtgever nadien vele malen groter. Een gedegen plan-van-aanpak bij de voorbereiding werkt als een geweldige hefboom tijdens de uitvoering van het ontwerp. Maar de kosten gaan dan voor de baten én daar moet de klant dan wel voor open staan.

3. Meer integraliteit

Dankzij information engineering kunnen we alle ontwerpdisciplines overstijgen. We zijn niet langer afhankelijk van een gebrekkige uitwisseling van gegevens tussen de verschillende softwarepakketten. Information Engineers kunnen nu zelf deze uitwisselingen op project-specifieke wijze programmeren om software te laten praten met elkaar. Je wordt dus onafhankelijk van standaard uitwisselingsformaten en softwareleveranciers. Neem als voorbeeld een tunnelproject. Dankzij parametrische ontwerp en integratie-scripts kunnen de ontwerpen van alle technische disciplines – civiel, infra en technieken – binnen één model geïntegreerd worden. Hierdoor moeten veel minder clash-controles uitgevoerd worden, omdat de afhankelijkheden en raakvlakeisen meteen in het ontwerp-script ingebakken worden. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

Onze expert

Algoritmes ontketenen de rauwe rekenkracht van computers. Deze omwenteling van computerondersteund naar computergestuurd ontwerpen, zal de ontwerppraktijk fundamenteel wijzigen.”

Bruno De Saegher, Director Infranea

Wat is het potentieel van  information engineering? Hoe helpen de Information Engineers van Infranea de infrawereld transformeren?

Lees hier het interview met Johan Kuppens, Digital Director VK

Ja, contacteer mij

Sluit het formulier